Následující informace obsahují zákonem požadované informace o identifikaci poskytovatele a další důležité právní informace. Obsah našeho webu podléhá neustálé kontrole kvality. Nelze poskytnout žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost.

Operátor webových stránek:
ICP Transaction Solutions GmbH

Sídlo:
Monaiser Strasse 11
54294 Trier

Kontakt:
tel.: +49 651 9662-0
fax: +49 651 9662-5248
e-mail: info.trier.de@digitalreload.com

Právní forma a zastoupení:
ICP Transaction Solutions GmbH je společnost s ručením omezeným a právně ji zastupují jednatelé Matthias Schneider, Geneviève Bujung-Coulanges & Dr. Jürgen Schulz.

Registrace: Wittlich Local Court HRB 4459

Daňové identifikační číslo: DE813160242

Pojištění zákonné odpovědnosti:
Württembergische Versicherung AG, Gutenbergstrasse 30, 70176 Stuttgart
Geographical scope: worldwide, with excess in USA and Canada

Zodpovědnost za obsah webových stránek:
Matthias Schneider, ICP Transaction Solutions GmbH, Monaiser Strasse 11, 54294 Trier

Právní zodpovědnost:
Pokud lze z této stránky získat obsah externích webových stránek, na které se odkazuje pomocí hypertextových odkazů nebo které odkazují na tyto stránky, jedná se o externí obsah, na který nemá ICP Transaction Solutions GmbH žádný vliv. I když ICP Transaction Solutions GmbH kontroluje obsah odkazovaných webových stránek, nelze nový obsah neustále kontrolovat. Pokud následně upravený nebo doplněný obsah odkazovaných webových stránek obsahuje nezákonné, morálně sporné nebo pomlouvačné informace, společnost ICP Transaction Solutions GmbH se od takového obsahu výslovně distancuje. Pokud se ICP Transaction Solutions GmbH dozví o takovém obsahu, zabrání přístupu k takovému nelegálnímu obsahu, pokud je to technicky možné, nebo odstraní odkazy.

Právní informace o autorských právech a ochranných známkách:
Uspořádání webových stránek, použitá grafika, název značky a další obsah jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách.

Obrázkové kredity: Spodní strana, Ilustrace, Původce

Products, Three Hands with Voucher, iStock.com/DragonImages
Products – Prepaid products, man in front of laptop, © opolja – stock.adobe.com
Products – Card solutions, Two hands with card, © Rawpixel.com – stock.adobe.com
Products – Digital Solutions, 3 people in front of monitor, iStock.com/fizkes
Service, 3 people in front of Monitor, iStock.com/fizkes
Service – Logistics, woman with package at the PC, iStock.com/alvarez
Service – Rack jobbing, woman with tablet, iStock.com/Neustockimages
Service – Helpdesk/Hotline, Man with headset, iStock.com/PeopleImages
Service – Reporting, Two hands with Tablet, iStock.com/shironosov
Technology, Hand with cash register, iStock.com/PhonlamaiPhoto
Technology – cash register, register integration woman and other person at the cash register, iStock.com/alvarez
Technology – terminals, woman with terminal and hand with card, iStock.com/shironosov
Technology – Webshop, Two hands on the laptop, © Thaspol – stock.adobe.com
Technology – Kiosk system, woman operates kiosk system, © BullRun – stock.adobe.com
Technology – Customized software, 3 people in front of monitor, iStock.com/fizkes
Career, woman in the corridor with reflection, iStock.com/martin
Career – Join us, Group of people shaking hands, iStock.com/VioletaStoimenova
Contact – Hotline, Man with Headset, iStock.com/PeopleImages

Bildnachweis: Unterseite, Abbildung, Urheber

Produkte, Drei Hände mit Gutschein, iStock.com/DragonImages
Produkte – Prepaid-Produkte, Mann vor Laptop, © opolja – stock.adobe.com
Produkte – Kartenlösungen, Zwei Hände mit Karte, © Rawpixel.com – stock.adobe.com
Produkte – Digital Solutions, 3 Personen vor Monitor, iStock.com/fizkes
Service, 3 Personen vor Monitor, iStock.com/fizkes
Service – Logistik, Frau mit Paket am PC, iStock.com/alvarez
Service – Rackjobbing, Frau mit Tablet, iStock.com/Neustockimages
Service – Helpdesk/Hotline, Mann mit Headset, iStock.com/PeopleImages
Service – Reporting, Zwei Hände mit Tablet, iStock.com/shironosov
Technik, Hand mit Kasse, iStock.com/PhonlamaiPhoto
Technik – Kassenintegration, Frau und weitere Person an der Kasse, iStock.com/alvarez
Technik – Terminals, Frau mit Terminal und Hand mit Karte, iStock.com/shironosov
Technik – Webshop, Zwei Hände am Laptop, © Thaspol – stock.adobe.com
Technik – Kiosksystem, Frau bedient Kiosksystem, © BullRun – stock.adobe.com
Technik – Customized Software, 3 Personen vor Monitor, iStock.com/fizkes
Karriere, Frau im Gang mit Spiegelung, iStock.com/martin
Karriere – Komm zu uns, Personengruppe beim Hände schütteln, iStock.com/VioletaStoimenova
Kontakt – Hotline, Mann mit Headset, iStock.com/PeopleImages