Poniższe informacje zawierają wymagane prawem informacje dotyczące identyfikacji dostawcy, jak również ważne informacje prawne. Zawartość naszej strony internetowej podlega stałej kontroli jakości. Nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.

Operator strony internetowej:
ICP Transaction Solutions GmbH

Siedziba główna:
Monaiser Strasse 11
54294 Trier

Kontakt:
phone: +49 651 9662-0
fax: +49 651 9662-5248
e-mail: info.trier.de@digitalreload.com

Forma prawna i przedstawicielstwo:
ICP Transaction Solutions GmbH is a limited liability company and is legally represented by the managing director Matthias Schneider.

Rejestr handlowy: Wittlich Local Court HRB 4459

Numer identyfikacji podatkowej: DE813160242

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej:
Württembergische Versicherung AG, Gutenbergstrasse 30, 70176 Stuttgart
Zasięg geograficzny: na całym świecie, włączając USA i Kanadę

Odpowiedzialny za treść strony internetowej:
Matthias Schneider, ICP Transaction Solutions GmbH, Monaiser Strasse 11, 54294 Trier

Zrzeczenie się:
O ile z tej strony można dotrzeć do treści zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza lub które odsyłają do tej strony, są to treści zewnętrzne, na które ICP Transaction Solutions GmbH nie ma wpływu. Mimo, że ICP Transaction Solutions GmbH sprawdza zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, nowe treści nie mogą być stale sprawdzane. O ile później zmienione lub uzupełnione treści linkowanych stron internetowych zawierają informacje niezgodne z prawem, wątpliwe moralnie lub zniesławiające, ICP Transaction Solutions GmbH wyraźnie dystansuje się od tych treści. O ile ICP Transaction Solutions GmbH zapozna się z takimi treściami, będzie zapobiegać dostępowi do tych nielegalnych treści, o ile jest to technicznie możliwe, lub usunie linki.

Informacje prawne dotyczące prawa autorskiego i prawa znaków towarowych:
Układ graficzny strony internetowej, użyte grafiki, nazwa marki i inne treści są chronione prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

Picture credits: Bottom side, Illustration, Originator

Products, Three Hands with Voucher, iStock.com/DragonImages
Products – Prepaid products, man in front of laptop, © opolja – stock.adobe.com
Products – Card solutions, Two hands with card, © Rawpixel.com – stock.adobe.com
Products – Digital Solutions, 3 people in front of monitor, iStock.com/fizkes
Service, 3 people in front of Monitor, iStock.com/fizkes
Service – Logistics, woman with package at the PC, iStock.com/alvarez
Service – Rack jobbing, woman with tablet, iStock.com/Neustockimages
Service – Helpdesk/Hotline, Man with headset, iStock.com/PeopleImages
Service – Reporting, Two hands with Tablet, iStock.com/shironosov
Technology, Hand with cash register, iStock.com/PhonlamaiPhoto
Technology – cash register, register integration woman and other person at the cash register, iStock.com/alvarez
Technology – terminals, woman with terminal and hand with card, iStock.com/shironosov
Technology – Webshop, Two hands on the laptop, © Thaspol – stock.adobe.com
Technology – Kiosk system, woman operates kiosk system, © BullRun – stock.adobe.com
Technology – Customized software, 3 people in front of monitor, iStock.com/fizkes
Career, woman in the corridor with reflection, iStock.com/martin
Career – Join us, Group of people shaking hands, iStock.com/VioletaStoimenova
Contact – Hotline, Man with Headset, iStock.com/PeopleImages